Magia culorilor lui Annie Sloan pe pere?i – partea a II-a

Ne place s? vopsim pere?i… ?special cu vopselele Annie Sloan e efectiv o adev?rat? pl?cere. ?ainte s? facem cuno?tin?? cu brandul Annie Sloan Paint, nici nu ne-am g?it la a?a ceva at?de ?r?zne? ?i boem, dar cu pensula Annie Sloan (?i cu vopseaua ei fantastic? pe v?ul acesteia) ?m? nu cunoa?tem temeri sau limite, noi CHIAR vopsim tot! Nu ne mai oprim la vopsitul mobilei ?i ne d?m seama acum c?de nemaipomenit se contureaz? mobilierul vopsit ?fa?a pere?ilor radiind ?culorile lor complementare sau chiar identice. Un contrast deosebit sau o armonie pl?cut?, nu conteaz? deoarece e o pl?cere deosebit? pentru ochii no?tri obosi?i de monotonie. v? intrig?m s? ?erca?i ?i totodat? v? invit?m s? retr?im ?reun? etapele vopsitului pere?ilor ?atelierul nostru.

Dup? ce peretele nostru din mijlocul spa?iului a c?p?tat intensa culoare Napoleonic Blue ?i nuan?ele acestuia prin amestecarea cu alte culori de pe paleta Annie Sloan, am ajuns la concluzia inevitabil? (de altfel consens din prima clip?): s? fie pu?in Florence (o culoare minunat?), dar totu?i mai deschis? (o ?inare de multe culori)… Rezultatul:

Din moment ce ne-am propus s? folosim culori vesele dar totu?i deschise pentru a nu ?hesui spa?iul nostru din p?cate limitat :), pere?ii no?tri laterali arat? astfel:

?i nu ?ultimul r?, un detaliu foarte important, chiar vital, lumina din atelier. Am avut la dispozi?ie cabluri at?? din plafon, un bec, cam at? deci am improvizat. Dintr-un vas de ceramic? (uitat de lume undeva la etajul atelierului) ?i ni?te s??, tadamm corp de iluminat! Nou? ne place, sper?m c? ?i Dvs.!

S? Ave?i o s?pt?m? fantastic? ?i creativ?!

Biborka si Csaba

Please follow and like us:

Magia culorilor lui Annie Sloan pe pere?i – partea I-a

Punctul de pornire… în luna octombrie ne mut?m îr-un spa?iu nou, deoarece atelierul vechi a devenit prea strâmt pentru comorile adunate de noi în cursul primului an ?i activit??ile noastre deja necesit? un spa?iu mai larg. Ne-am panicat îndat? ce am reu?it s? transport?m toate articlolele în noul loc, privind în jur, pachetele de vopsele, mobilierul fiind împr??tiat în jur, dar ne-am lini?tit instantaneu îndat? ce am început s? vopsim…

începuturile… scopul nostru express era s? cre?m atmosfer? plin? de farmec, un spa?iu unde culorile lui Annie Sloan s? se îmbine cu creativitate ?i individualism… un spa?iu cu caracter ?i care s? serveasc? ca inspira?ie pentru mul?i care î?i doresc s? introduc? originalitate ?i unicitate ?c?minile lor. De?i la ?eput n-am avut o idee clar? despre rezultatul final, ne-am l?sat iar??i c?l?uzi?i de instincte ?i ?et cu ?etul s-a conturat imaginea ?ansamblu…

Datorit? vopselei Annie Sloan Paint pere?ii interiorului nostru au c?p?tat o culoare vie, cald?, iar ro?ul de pe u?a de intrare e at?de vesel ?i intens ??avem senza?ia de bucurie de c? ori ne uit?m la el. Motto-ul lui Annie Sloan: “fere?te-te de perfec?ionism” e absolut caracteristic spa?iului nostru boem, ?i sper?m ca ?at? ce decora?iunile vor fi puse la locul lor, s? devin? ?i mai frumos ?i mai captivant.

Un alt col? vesel din atelierul nou, unde am folosit iar??i vopseaua lui Annie Sloan. Avantajul acestei vopsele decorative este printre multe altele c? se poate aplica aproape pe toate suprafe?ele din jurul nostru, lemn, pere?i, feronerie…

Pentru a crea textura de pe pere?ii din fa?a intr?rii am folosit mai multe culori de la Annie, cam toate variantele de albastru ?i alb… ?c? mai avem de vopsit, de amenajat, V? promitem ?curând un nou articol. V? dorim o s?pt?mân? minunat?!

Please follow and like us: