O viziune avantgardist?, dar c�t se poate de contemporan?, stilul industrial nu trebuie s? fie neap?rat masculin ?i sobru, un interior amenajat astfel poate crea o atmosfer? la fel de primitoare ?i intim? ca ?i celelalte stiluri de design interior. Acest stil des �nt�lnit �n amenaj?rile interioare de ast?zi a suferit modific?ri de-a lungul timpului, dar original s-a n?scut �n anii ’40 al secolului trecut �n zona industrial? a ora?ului New York, mai exact �n Manhattan, unde datorit? situa?iei economice dificile, cl?diri abandonate au devenit locuin?e ?i ateliere pentru arti?ti. Pentru a crea un asemenea interior, putem l?sa la vedere c?r?mida, betonul sau ?evile peRead More →