Stil industrial cu Annie Sloan Chalk Paint?

O viziune avantgardist?, dar c?se poate de contemporan?, stilul industrial nu trebuie s? fie neap?rat masculin ?i sobru, un interior amenajat astfel poate crea o atmosfer? la fel de primitoare ?i intim? ca ?i celelalte stiluri de design interior.

Acest stil des ??it ?amenaj?rile interioare de ast?zi a suferit modific?ri de-a lungul timpului, dar original s-a n?scut ?anii ’40 al secolului trecut ?zona industrial? a ora?ului New York, mai exact ?Manhattan, unde Datorit? situa?iei economice dificile, cl?diri abandonate au devenit locuin?e ?i ateliere pentru arti?ti.

Pentru a crea un asemenea interior, putem l?sa la vedere c?r?mida, betonul sau ?evile pe pere?i sau putem folosi decora?iuni din materiale c?se poate de naturale: piatr?, lemn, metal…

Stilul industrial cu caracter eclectic ne-a cucerit din moment ce poate ?ina mai multe stiluri, are ?i un aer artistic ?i ?plus ne d? libertatea s? realiz?m texturi bogate sau efecte pu?in mai dramatice pe pere?ile noastre…

Pentru a crea o ambian?? de acest gen, la ?eput am ales suprafa?a de perete al atelierului nostru care ni s-a p?rut cea mai potrivit? pentru aceast? sarcin?, dup? care am ales culorile de pe paletarul Annie Sloan Paint pentru a crea un fundal c?de c?uniform, specific acestui stil. De?i la ?eput nuan?ele de gri ni s-au p?rut cele mai potrivite, ?r-un final am ales dou? culori mai deschise ?i mai vesele (dup? p?rerea noastr?): Louis Blue ?i Old Violet. Louis Blue, o culoare curat? albastru pastel ?i Old Violet, o culoare tradi?ional?, a violetelor, des folosit? ?secolul al 18-lea
– s-a dovedit a fi combina?ie fantastic?.

Am experimentat pu?in cu technica ombre, din moment ce am vopsit toat? suprafa?a de perete ?Louis Blue, dup? care am aplicat culoarea Old Violet ?partea de jos a pere?ilor. Pentru vopsit am folosit doar vopsea ?i trafalet de la Annie Sloan.

Nu dispunem de prea multe fotografii pentru a v? ar?ta procedeul pas cu pas al vopsirii pere?ilor, avem totu?i c?va imagini de ar?tat despre rezultatul final:

pere?ii din fa?? am vopsit cu culori albastre: Napoleonic Blue, Aubusson Blue, Provence ?i pu?in Florence, amestec? aceste culorile ?cantit??i diferite, aplic? ?mai multe straturi. Dup? ce am terminat de vopsit am sigilat cu cear? transparent? (Annie Sloan Clear Wax) ?i cear? metalizat? de cupru (copper gilding wax) ?i am decorat cu foi?e de aur. ?tre timp ne-a venit ideea s? recicl?m: un toc?tor de carne aruncat s-a transformat într-o lamp? industrial?, potrivindu-se destul de bine ?cadru:

Please follow and like us:

Articol ?Revista din lemn

Citi?i despre folosirea cerurilor Annie Sloan ?articolul din Revista din lemn! Folosi?i codul pentru reduceri specificat ?articol pentru a beneficia de reducerea 10% p? la sf?itul lunii aprilie!

https://www.revistadinlemn.ro/2018/03/12/ceara-annie-sloan-protejare-patinare-tehnici-de-aplicare/

Please follow and like us:

Magia culorilor lui Annie Sloan pe pere?i – partea a II-a

Ne place s? vopsim pere?i… ?special cu vopselele Annie Sloan e efectiv o adev?rat? pl?cere. ?ainte s? facem cuno?tin?? cu brandul Annie Sloan Paint, nici nu ne-am g?it la a?a ceva at?de ?r?zne? ?i boem, dar cu pensula Annie Sloan (?i cu vopseaua ei fantastic? pe v?ul acesteia) ?m? nu cunoa?tem temeri sau limite, noi CHIAR vopsim tot! Nu ne mai oprim la vopsitul mobilei ?i ne d?m seama acum c?de nemaipomenit se contureaz? mobilierul vopsit ?fa?a pere?ilor radiind ?culorile lor complementare sau chiar identice. Un contrast deosebit sau o armonie pl?cut?, nu conteaz? deoarece e o pl?cere deosebit? pentru ochii no?tri obosi?i de monotonie. v? intrig?m s? ?erca?i ?i totodat? v? invit?m s? retr?im ?reun? etapele vopsitului pere?ilor ?atelierul nostru.

Dup? ce peretele nostru din mijlocul spa?iului a c?p?tat intensa culoare Napoleonic Blue ?i nuan?ele acestuia prin amestecarea cu alte culori de pe paleta Annie Sloan, am ajuns la concluzia inevitabil? (de altfel consens din prima clip?): s? fie pu?in Florence (o culoare minunat?), dar totu?i mai deschis? (o ?inare de multe culori)… Rezultatul:

Din moment ce ne-am propus s? folosim culori vesele dar totu?i deschise pentru a nu ?hesui spa?iul nostru din p?cate limitat :), pere?ii no?tri laterali arat? astfel:

?i nu ?ultimul r?, un detaliu foarte important, chiar vital, lumina din atelier. Am avut la dispozi?ie cabluri at?? din plafon, un bec, cam at? deci am improvizat. Dintr-un vas de ceramic? (uitat de lume undeva la etajul atelierului) ?i ni?te s??, tadamm corp de iluminat! Nou? ne place, sper?m c? ?i Dvs.!

S? Ave?i o s?pt?m? fantastic? ?i creativ?!

Biborka si Csaba

Please follow and like us:

Magia culorilor lui Annie Sloan pe pere?i – partea I-a

Punctul de pornire… în luna octombrie ne mut?m îr-un spa?iu nou, deoarece atelierul vechi a devenit prea strâmt pentru comorile adunate de noi în cursul primului an ?i activit??ile noastre deja necesit? un spa?iu mai larg. Ne-am panicat îndat? ce am reu?it s? transport?m toate articlolele în noul loc, privind în jur, pachetele de vopsele, mobilierul fiind împr??tiat în jur, dar ne-am lini?tit instantaneu îndat? ce am început s? vopsim…

începuturile… scopul nostru express era s? cre?m atmosfer? plin? de farmec, un spa?iu unde culorile lui Annie Sloan s? se îmbine cu creativitate ?i individualism… un spa?iu cu caracter ?i care s? serveasc? ca inspira?ie pentru mul?i care î?i doresc s? introduc? originalitate ?i unicitate ?c?minile lor. De?i la ?eput n-am avut o idee clar? despre rezultatul final, ne-am l?sat iar??i c?l?uzi?i de instincte ?i ?et cu ?etul s-a conturat imaginea ?ansamblu…

Datorit? vopselei Annie Sloan Paint pere?ii interiorului nostru au c?p?tat o culoare vie, cald?, iar ro?ul de pe u?a de intrare e at?de vesel ?i intens ??avem senza?ia de bucurie de c? ori ne uit?m la el. Motto-ul lui Annie Sloan: “fere?te-te de perfec?ionism” e absolut caracteristic spa?iului nostru boem, ?i sper?m ca ?at? ce decora?iunile vor fi puse la locul lor, s? devin? ?i mai frumos ?i mai captivant.

Un alt col? vesel din atelierul nou, unde am folosit iar??i vopseaua lui Annie Sloan. Avantajul acestei vopsele decorative este printre multe altele c? se poate aplica aproape pe toate suprafe?ele din jurul nostru, lemn, pere?i, feronerie…

Pentru a crea textura de pe pere?ii din fa?a intr?rii am folosit mai multe culori de la Annie, cam toate variantele de albastru ?i alb… ?c? mai avem de vopsit, de amenajat, V? promitem ?curând un nou articol. V? dorim o s?pt?mân? minunat?!

Please follow and like us: