Stil industrial cu Annie Sloan Chalk Paint?

Stil industrial cu Annie Sloan Chalk Paint?

O viziune avantgardist?, dar c�t se poate de contemporan?, stilul industrial nu trebuie s? fie neap?rat masculin ?i sobru, un interior amenajat astfel poate crea o atmosfer? la fel de primitoare ?i intim? ca ?i celelalte stiluri de design interior.

Acest stil des �nt�lnit �n amenaj?rile interioare de ast?zi a suferit modific?ri de-a lungul timpului, dar original s-a n?scut �n anii ’40 al secolului trecut �n zona industrial? a ora?ului New York, mai exact �n Manhattan, unde datorit? situa?iei economice dificile, cl?diri abandonate au devenit locuin?e ?i ateliere pentru arti?ti.

Pentru a crea un asemenea interior, putem l?sa la vedere c?r?mida, betonul sau ?evile pe pere?i sau putem folosi decora?iuni din materiale c�t se poate de naturale: piatr?, lemn, metal…

Stilul industrial cu caracter eclectic ne-a cucerit din moment ce poate �mbina mai multe stiluri, are ?i un aer artistic ?i �n plus ne d? libertatea s? realiz?m texturi bogate sau efecte pu?in mai dramatice pe pere?ile noastre…

Pentru a crea o ambian?? de acest gen, la �nceput am ales suprafa?a de perete al atelierului nostru care ni s-a p?rut cea mai potrivit? pentru aceast? sarcin?, dup? care am ales culorile de pe paletarul Annie Sloan Paint pentru a crea un fundal c�t de c�t uniform, specific acestui stil. De?i la �nceput nuan?ele de gri ni s-au p?rut cele mai potrivite, �ntr-un final am ales dou? culori mai deschise ?i mai vesele (dup? p?rerea noastr?): Louis Blue ?i Old Violet. Louis Blue, o culoare curat? albastru pastel ?i Old Violet, o culoare tradi?ional?, a violetelor, des folosit? �n secolul al 18-lea
– s-a dovedit a fi combina?ie fantastic?.

Am experimentat pu?in cu technica ombre, din moment ce am vopsit toat? suprafa?a de perete �n Louis Blue, dup? care am aplicat culoarea Old Violet �n partea de jos a pere?ilor. Pentru vopsit am folosit doar vopsea ?i trafalet de la Annie Sloan.

Nu dispunem de prea multe fotografii pentru a v? ar?ta procedeul pas cu pas al vopsirii pere?ilor, avem totu?i c�teva imagini de ar?tat despre rezultatul final:

Pere?ii din fa?? am vopsit cu culori albastre: Napoleonic Blue, Aubusson Blue, Provence ?i pu?in Florence, amestec�nd aceste culorile �n cantit??i diferite, aplic�nd �n mai multe straturi. Dup? ce am terminat de vopsit am sigilat cu cear? transparent? (Annie Sloan Clear Wax) ?i cear? metalizat? de cupru (copper gilding wax) ?i am decorat cu foi?e de aur. �ntre timp ne-a venit ideea s? recicl?m: un toc?tor de carne aruncat s-a transformat �ntr-o lamp? industrial?, potrivindu-se destul de bine �n cadru:

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018 Biborka Kutasi
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *