Magia culorilor lui Annie Sloan pe pere?i – partea I-a

Punctul de pornire… în luna octombrie ne mut?m îr-un spa?iu nou, deoarece atelierul vechi a devenit prea strâmt pentru comorile adunate de noi în cursul primului an ?i activit??ile noastre deja necesit? un spa?iu mai larg. Ne-am panicat îndat? ce am reu?it s? transport?m toate articlolele în noul loc, privind în jur, pachetele de vopsele, mobilierul fiind împr??tiat în jur, dar ne-am lini?tit instantaneu îndat? ce am început s? vopsim…

începuturile… scopul nostru express era s? cre?m atmosfer? plin? de farmec, un spa?iu unde culorile lui Annie Sloan s? se îmbine cu creativitate ?i individualism… un spa?iu cu caracter ?i care s? serveasc? ca inspira?ie pentru mul?i care î?i doresc s? introduc? originalitate ?i unicitate ?c?minile lor. De?i la ?eput n-am avut o idee clar? despre rezultatul final, ne-am l?sat iar??i c?l?uzi?i de instincte ?i ?et cu ?etul s-a conturat imaginea ?ansamblu…

Datorit? vopselei Annie Sloan Paint pere?ii interiorului nostru au c?p?tat o culoare vie, cald?, iar ro?ul de pe u?a de intrare e at?de vesel ?i intens ??avem senza?ia de bucurie de c? ori ne uit?m la el. Motto-ul lui Annie Sloan: “fere?te-te de perfec?ionism” e absolut caracteristic spa?iului nostru boem, ?i sper?m ca ?at? ce decora?iunile vor fi puse la locul lor, s? devin? ?i mai frumos ?i mai captivant.

Un alt col? vesel din atelierul nou, unde am folosit iar??i vopseaua lui Annie Sloan. Avantajul acestei vopsele decorative este printre multe altele c? se poate aplica aproape pe toate suprafe?ele din jurul nostru, lemn, pere?i, feronerie…

Pentru a crea textura de pe pere?ii din fa?a intr?rii am folosit mai multe culori de la Annie, cam toate variantele de albastru ?i alb… ?c? mai avem de vopsit, de amenajat, V? promitem ?curând un nou articol. V? dorim o s?pt?mân? minunat?!

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017 Biborka Kutasi
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *